مطالعه مطلب

مشتریانمان ما را اولین بار کجا ملاقات می کنند؟

سه شنبه ۱۱ تير ۱۳۹۸

دکتر سحر گلکاری حق- مدرس دانشگاه و عضو هیئت مدیره گلدیس کاشی یزد

مطالعه مطلب

حلقه ی مفقوده ی موفقیت

سه شنبه ۱۱ تير ۱۳۹۸

سحر گلکاری حق

مطالعه مطلب

برندسازی داخلی

سه شنبه ۱۱ تير ۱۳۹۸

دکتر سحر گلکاری حق- مدرس دانشگاه و عضو هیئت مدیره گلدیس کاشی یزد

مطالعه مطلب

آلیس در سرزمین کاشی و سرامیک

سه شنبه ۱۱ تير ۱۳۹۸

دکتر سحر گلکاری حق.مدرس دانشگاه و مشاور بازاریابی

مطالعه مطلب

خاطرات دختر یک کارآفرین

دوشنبه ۱۰ تير ۱۳۹۸

دکتر سحر گلکاری حق