هیات مدیره و دستاوردها


•مهندس عبدالرضا گلکاری حق 
  بنیانگذار Ùˆ ریاست هیات مدیره 

•مهندس مرضیه سهرابی 
  عضو هیات مدیره Ùˆ مدیرعامل 


دستاوردها

از آن رو Ú©Ù‡ کیفیت ارزنده ترین مزیت رقابتی Ùˆ نیز ماندگارترین سهم بازار است ،لذا جهت تلاش روز افزون برای دستیابی همه جانبه به این مفهوم با استفاده از تکنولوژی نوین جهانی Ùˆ بهترین همکاران Ùˆ نیز بهره گیری از عالی ترین مواد اولیه ،بر این باوریم Ú©Ù‡ باید بهترین Ùˆ کامل ترین را تولید Ùˆ در اختیار مصرف کنندگان قرار دهیم. در این راه ،امرتات سرام تاکنون توانسته است در سالهای اخیر علاوه بر دریافت نشان استاندارد ملی Ùˆ گواهی رعایت حقوق مصرف کنندگان برای سالهای پیاپی Ùˆ نیز عالی ترین نشان برند محبوب از ششمین جشنواره برند محبوب ایران  در صنعت کاشی وسرامیک به انتخاب مصرف کنندگان در سراسر ایران دست یابد Ùˆ مورد تشویق قرار گیرد.
ما به عهدی که برای مراقبت از خوبی های شما بسته ایم وفاداریم