ماموریت و ارزشهای امرتات سرام


ماموریت امرتات سرام

امرتات سرام با ارایه محصولات کاشی و سرامیک های تزیینی و راهکارهای تامین پاکیزگی و زیبایی محیط زندگی و کار با هدف ایجاد چرخه ی ارزش‌آفرینی در تولید این گروه از محصولات با بهره گیری از به روزترین نوآوری های موجود و نیز پای بند به اخلاق حرفه ای و مسئولیت اجتماعی ، رسالت خود را خلق ارامش حاصل از اطمنیان از پاکیزگی و زیبایی محل کار و زندگی در جامعه می داند.ارزش‌های بنیادین

ارزش‌آفرینی پایدار از طریق:

• مشتری مداری 
• یادگیری و یاددهی
• خلاقیت و نوآوری
• مسئولیت‌پذیری
• نتیجه‌گرایی
• احترام به شان و ارزش‌های انسانی
• صداقت و شفافیت