هیات مدیره و دستاوردها


•مهندس عبدالرضا گلکاری حق 
  بنیانگذار و ریاست هیات مدیره 

•مهندس مرضیه سهرابی 
  عضو هیات مدیره و مدیرعامل 


دستاوردها

از آن رو که کیفیت ارزنده ترین مزیت رقابتی و نیز ماندگارترین سهم بازار است ،لذا جهت تلاش روز افزون برای دستیابی همه جانبه به این مفهوم با استفاده از تکنولوژی نوین جهانی و بهترین همکاران و نیز بهره گیری از عالی ترین مواد اولیه ،بر این باوریم که باید بهترین و کامل ترین را تولید و در اختیار مصرف کنندگان قرار دهیم. در این راه ،امرتات سرام تاکنون توانسته است در سالهای اخیر علاوه بر دریافت نشان استاندارد ملی و گواهی رعایت حقوق مصرف کنندگان برای سالهای پیاپی و نیز عالی ترین نشان برند محبوب از ششمین جشنواره برند محبوب ایران  در صنعت کاشی وسرامیک به انتخاب مصرف کنندگان در سراسر ایران دست یابد و مورد تشویق قرار گیرد.
ما به عهدی که برای مراقبت از خوبی های شما بسته ایم وفاداریم