بازدید مدیرکل صداوسیمای مرکز یزد از شرکت امرتات سرام

دکتر پهلوانیان به همراه جمعی از معاونین خود با حضور در شرکت امرتات سرام از بخش های مختلف این کارخانه بازدید کرد.
مدیرکل صداوسیمای مرکز یزد ضمن دیدار با مهندس عبدالرضا گلکار رئیس هیات مدیره و سرکارخانم سهرابی مدیرعامل امرتات سرام ، از نزدیک با روند تولید کاشی های لوکس و تزئینی این شرکت آشناشد.
مدیران امرتات سرام هم در این بازدید گزارشی از تولید زیباترین کاشی های تزئینی را در این شرکت بیان کردند و با بیان برخی از مشکلات موجود بر تعامل و همراهی رسانه ملی در خصوص حمایت از تولید ملی و رفع موانع موجود در صنعت تاکید کردند.
در این بازدید معاونین محترم صدا ØŒ سیما ØŒ خبر ØŒ  فضای مجازی Ùˆ مشاور بانوان ØŒ مدیرکل صداوسیما را در این بازدید همراهی کردند