بازدید دکتر سرقینی

بازدید دکتر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی تهران.